Med anledning av Coronaviruset

Från och med idag kommer Vårdförbundet Gävleborg inte samla större medlemsgrupper (utbildningar, möten med medlemmar/förtroendevalda, aktiviteter mm) annat än vid särskilda tillfällen, i enlighet med Vårdförbundets policy och folkhälsomyndighetens rekommendationer då våra medlemsgrupper finns i samhällsviktiga arbeten.

Vi finns så klart tillgängliga och kan möta och stötta förtroendevalda/skyddsombud i de frågor som uppkommer. Lika så alla enskilda medlemsärenden hanteras och tas om hand.

Detta beslut gäller i första hand fram till 14 april, nya ställningstaganden löpande.

Har ni frågor angående detta eller annat, hör av er.

Vårdförbundet Direkt når ni på 0771-420 420 eller till oss i avdelning Gävleborg, kontaktuppgifter till oss hittar du här.