Löneöversyn 2019 är avslutad - här är resultatet

Löneöversynen för 2019 med Region Gävleborg samt alla kommuner är nu avslutade, nedan finner ni en kort sammanfattning av resultatet hos samtliga arbetsgivare.

Region Gävleborg

Utfallet räknat på alla medlemmar blev i 2019 års löneöversyn 3,08 %.

Som särskilt yrkesskickliga i Region Gävleborg blev 19,85 % av våra medlemmar utsedda, dessa fick ett medelutfall på 5,31 % eller i kronor blev snittet 1865 kr.

Vårdförbundets önskan var att 25 % skulle utses som särskilt yrkesskickliga – och det kommer Vårdförbundet fortsatt jobba för.

Den nya lönen utbetalades i november 2019 med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-10-31.

Bollnäs kommun

Utfallet räknat på alla medlemmar blev i 2019 års löneöversyn 3,04 %.

Som särskilt yrkesskickliga i Bollnäs kommun blev 34 % av våra medlemmar utsedda, dessa fick ett medelutfall på 2320 kr.

Den nya lönen är utbetald med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-11-04.

Gävle kommun

Utfallet räknat på alla medlemmar blev i 2019 års löneöversyn 2,2 %.

Som särskilt yrkesskickliga i Gävle kommun blev 17,8 % av våra medlemmar utsedda, dessa fick ett medelutfall på 4,2 % eller i kronor blev snittet 1571 kr.

Vårdförbundets önskan var att 25 % skulle utses som särskilt yrkesskickliga – och det kommer Vårdförbundet fortsatt jobba för.

Den nya lönen är utbetald med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-10-22.

Hofors kommun

Utfallet räknat på alla medlemmar blev i 2019 års löneöversyn 2,5 %.

Som särskilt yrkesskickliga i Hofors kommun blev 25 % av våra medlemmar utsedda, dessa fick ett extra påslag utöver den vanliga löneökningen med 245 kr, en dålig satsning av arbetsgivaren i Hofors kommun.

Den nya lönen är utbetald med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-10-22.

Hudiksvalls kommun

Utfallet räknat på alla medlemmar blev i 2019 års löneöversyn 6,8 %.

Som särskilt yrkesskickliga i Hudiksvalls kommun blev 14,1 % av våra medlemmar utsedda, dessa fick ett medelutfall på 10,1 % eller i kronor 4000 kr. Tydlig och god satsning av Hudiksvalls kommun.

Vårdförbundets önskan var att 25 % skulle utses som särskilt yrkesskickliga – och det kommer Vårdförbundet fortsatt jobba för.

Den nya lönen är utbetald med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-10-03.

Ljusdals kommun

Utfallet räknat på alla medlemmar blev i 2019 års löneöversyn 3,3 %.

2019 begärde arbetsgivaren traditionell förhandling varpå individuell lönesättning inte har skett i Ljusdals kommun löneöversynsåret 2019.

Som särskilt yrkesskickliga i Ljusdals kommun blev 25 % av våra medlemmar utsedda, dessa fick ett medelutfall på 2150 kr.

Den nya lönen utbetalas i december med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-11-22.

Nordanstigs kommun

Utfallet räknat på alla medlemmar blev i 2019 års löneöversyn 2,97 %.

Som särskilt yrkesskickliga i Nordanstigs kommun blev 47 % av våra medlemmar utsedda, dessa fick ett medelutfall på 3,42 % eller i kronor blev snittet 1150 kr.

Den nya lönen är utbetald med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-07-02.

Ockelbo kommun

Utfallet räknat på alla medlemmar blev i 2019 års löneöversyn 2,45 %.

Som särskilt yrkesskickliga i Ockelbo kommun blev 2 st av våra medlemmar utsedda, dessa fick 2000 kr.

Vårdförbundets önskan var att 25 % skulle utses som särskilt yrkesskickliga – och det kommer Vårdförbundet fortsatt jobba för.

Den nya lönen är utbetald med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-10-22.

Ovanåkers kommun

Utfallet räknat på alla medlemmar blev i 2019 års löneöversyn 2,65 %.

Som särskilt yrkesskickliga i Ovanåkers kommun blev 11,7 % av våra medlemmar utsedda, dessa fick ett medelutfall på 5,57 %.

Vårdförbundets önskan var att 25 % skulle utses som särskilt yrkesskickliga – och det kommer Vårdförbundet fortsatt jobba för.

Den nya lönen är utbetald med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-10-15.

Sandvikens kommun

Utfallet räknat på alla medlemmar blev i 2019 års löneöversyn 3,56 %.

Som särskilt yrkesskickliga i Sandvikens kommun blev 25 % av våra medlemmar utsedda, dessa fick ett medelutfall på 5,46 %.

Den nya lönen är utbetald med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-11-05.

Söderhamns kommun

Utfallet räknat på alla medlemmar blev i 2019 års löneöversyn 1,94 %.

Som särskilt yrkesskickliga i Söderhamns kommun blev 10 st våra medlemmar utsedda, dessa fick ett medelutfall på 2,88 % eller  i pengar 1000 kr. Svag satsning till Vårdförbundets grupper av Söderhamns kommun.

Vårdförbundets önskan var att 25 % skulle utses som särskilt yrkesskickliga – och det kommer Vårdförbundet fortsatt jobba för.

Den nya lönen är utbetald med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-10-31.