Digitala dialogmöten för förtroendevalda

Nu hälsas du som är skyddsombud och förtroendevald i avdelning Gävleborg välkommen till digitala dialogmöten utifrån den situation med Covid-19 vi befinner oss i. Mötena äger rum på eftermiddagarna varje onsdag.

Coronakrisen har gjort att våra fysiska möten och aktiviteter fått ställas in, men situationen som råder gör att behovet att mötas och föra dialog är stort. Därför startar vi nu en serie med digitala möten där vi möts varje vecka på Skype för att lyfta aktuella frågor.

Samtliga förtroendevalda i avdelning Gävleborg är välkomna och avdelningsstyrelsen kommer att delta för att svara på frågor och fånga upp information. Du deltar när du kan och känner ett behov.

Initialt inbjuds alla till samma tillfälle, är efterfrågan och behovet stort kan vi komma att göra uppdelningar framgent. Förbered dig genom att ta med frågor och funderingar du har, vid behov kommer Vårdförbundet ge dig aktuell information kring frågor som råder.

Dag och tid

  • Onsdagar kl. 16.15-17.15
     

Du som är förtroendevald har fått en länk till mötet till den mejladress du uppgett till Vårdförbundet och du deltar om eller när du har möjlighet och lust. Hör av dig till styrelsen om du inte fått länken.

Mötena hålls i verktyget Skype, du kan ladda ner och delta via mobilen eller på din dator. Om Skype inte finns installerat på din mobil eller dator kan du delta som gäst via Skype online.

Välkommen!