Biomedicinska analytikerdagen

Den 15 april är det den internationella yrkesdagen för biomedicinska analytiker. Var med i utlottning av fika till din arbetsplats!

Vi kommer att ha utlottning av Fairtrade-fika för att fira denna dag.

Skriv och skicka in till oss varför just din arbetsplats ska vinna?!

Senast den 8 april vill vi ha ditt bidrag till e-post info.gavleborg@vardforbundet.se

Vinnarna kommer att kontaktas och namnen publiceras på vår hemsida under vecka 15.