Avdelning Gävleborgs årsrapport för 2017

Varje år skriver Vårdförbundets 21 lokalavdelningar en årsrapport. Årsrapporten är en summering och utvärdering av verksamheten i respektive avdelning. Nu kan du ta del av avdelning Gävleborgs årsrapport för 2017.

Årsrapporten i sin helhet finner ni i länken längst ner på sidan.

Sammanfattning

2017 har varit ett händelserikt år på flera sätt. Vårdförbundet har haft en hög ambitionsnivå på vår aktivitetsplanering, men ändå försökt planera resurser och tid för att kunna ställa om och finnas tillgänglig när oförutsägbara händelser inträffar.

Att alltid ha medlem och medlemsvärde i fokus när vi planerar och genomför aktiviteter är självklart, men att hamna rätt är inte självklart och inte helt enkelt alla gånger. Så det gäller att reflektera och stanna upp ibland för att se att vi hamnar så rätt det går när vi planerar vårt arbete för att nå våra gemensamma mål.

2017 likt 2016 har starkt präglats av bristen inom Vårdförbundets yrkesgrupper. Det visar sin genom ett ökat antal medlemsärenden, ärenden där medlemmar behöver vårt stöd av olika anledningar.

Men bristen av våra yrkesgrupper visar sig också genom ökat antal förhandlingar med arbetsgivare om organisationsförändringar, så som stängda vårdplatser och samverkan mellan arbetsplatser och orter.

Under året har flera aktiviteter genomförts i vårt påverkansarbete mot våra politiska och strategiskt långsiktiga mål, läs mer om aktiviteterna i rapporten.

Hälsa och helhet

Alla människor har rätt till hälsa och helhet. Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker. Därför prioriterar vi att arbeta för en personcentrerad vård.

Hållbart yrkesliv

Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider.

Rätt värderad kunskap

Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriärmöjligheter.

Medlemsutveckling

Vårdförbundet växer i medlemsantal. Medlemmar upplever ett högt medlemsvärde.

Verksamhetsstöd

Vårdbundet har en tydlig demokratisk process och utvecklas som organisation.

Avdelning Gävleborgs årsrapport för 2017