Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Välkommen på Skype-möten för förtroendevalda!

Nästa vecka återupptar vi våra så uppskattade Skype-möten för förtroendevalda.

Från vecka 38 börjar vi träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl. 15.30-16.30. (Du hittar alla tillfällen under Aktiviteter och utbildningar, ingen anmälan krävs).

Mötena ska fungera som stöd och mentorskap till er i er roll som förtroendevald/skyddsombud, där vi kan ta hjälp av varandras erfarenheter och delge lösningar samt verktyg till utmaningarna vi står i.

Första mötet, 15/9, kommer att handla om vårt digitala årsmöte. 

Under kommande träffar planerar vi bland annat att gå igenom:

  • Semestrarna och regelverket kring hur planeringen ska gå till. Semesterlagen, AB § 27.
  • Vårdförbundets inlämnade tvister till arbetsgivaren
  • Arbetsgivarens sommardirektiv
  • Lokalt kollektivavtal angående sparade semesterdagar
  • Löneöversyn
  • Nattavtal
  • Samverkan
  • Risk och konsekvensanalys - regelverket runt det.
  • Uppföljning Covid-19 – har ni haft reflektion och stöd post. Corona?

Önskar du att vi går igenom något annat specifikt ämne, meddela oss så tar vi upp det också.

Jelena Smirnova

Telefon: 070-298 10 40
E-post: jelena.smirnova@vardforbundet.se

Marion Vaeggemose

Telefon: 070-968 93 33
E-post: marion.vaeggemose@vardforbundet.se

Inför varje tillfälle kommer vi att skicka Skype-länk via e-post till dig som förtroendevald.


Hoppas att du har möjlighet att delta!

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -