Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej, förtroendevald i Region Dalarna!

Nu är löneöversynen klar inom Region Dalarna.

Du kan läsa mer om löneöversynen på vår webb.

Löneöversynen i Region Dalarna

Processen är samma som förra året - att lönesättande chef ska utse SYS (särskild yrkesskickliga) utifrån era lönekriterier där 15 års erfarenhet ingår som en faktor utöver kriterierna. 

Det ska vara samma personer som ingår - men det kan såklart vara justeringar eftersom några kanske har gått i pension och nya har kommit till.

Lönekriterierna ska vara partsgemensamt - det vill säga ni ska ha tagit fram dom i samverkan med arbetsgivaren, där mallen ska ligga som grund.

Den 15 oktober kommer ett löneseminarium att äga rum utifrån HÖK19:s intentioner om en önskvärd lönestruktur. Ni som har fått inbjudan från Vårdförbundet (25 stycken) har fått separat e-postmeddelande. OBS: Anmäl dig senast idag, den 7 oktober.

Det har kommit frågor om när de två filmerna som nämns i inbjudan skickas ut. Eftersom sista anmälningsdag senarelagts till den 7 oktober väntar vi också med att skicka ut filmerna. Filmerna skickas ut av konferensservice imorgon den 8 oktober till alla de som anmält sig – så håll utkik i e-posten då! 

Frågor som kommer tas upp på löneseminariet

Hur fungerar arbetet med avtalet HÖK 19? Vilka positiva erfarenheter, utmaningar och behov av utveckling finns gällande följande frågor?

  • Löneöversynsprocessens olika delar (arbetet inför, under och efter löneöversynen)
  • Prioriteringen av särskilt yrkesskickliga
  • Parternas uppföljning och avstämning av lönespridning och möjligheter till löneutveckling
  • Kommunikationen med chefer och medarbetare om avtalet och hur det ska tillämpas

Avdelning Dalarna har själva diskuterat frågorna i styrelsen och ska innan konferensen diskutera med arbetsgivaren också. Våra svar på frågorna ska in till ansvariga som håller i seminariet i syftet att ge innehåll till seminariet innan den 13 oktober.

Alla Regioner gör likadant i detta partsgemensamma arbete med SKR, Sobona och Vårdförbundet.

Du som förtroendevald (du som ska delta) behöver göra likadant - svara på frågorna utifrån din synvinkel, gärna tillsammans med din lönesättande chef. Man kan vara fler som kollar på seminariet. Fråga cheferna om de ska vara med - om inte, erbjud dem om ni vill, att vara med er. Detta kan förbättra ert samarbete angående lön för framtidens lönesättning. Kardiologen har gjort så.

Tveka inte att höra av er om du har andra frågor eller funderingar kring konferensen.

Andra pågående ärenden i Regionen

Det pågår ett antal tvister kring semesterfrågor inom Regionen.

Kommande aktiviteter i Vårdförbundet

November kommer vara Vårdförbundets synlighetsmånad i syfte att rekrytera fler medlemmar och synas. Styrelsen kommer att vara på varje sjukhus under november månad - mer info kommer längre fram.

Hos oss i avdelning Dalarna har vi Skype-möte för förtroendevalda varannan onsdag. Nästa möte äger rum den 28 oktober kl. 15:30 till 16:30. Vi pratar om det som är aktuellt för dig som förtroendevald och vad som är på g i förbundet.

Du hittar alla mötestillfällen och anmäler dig via Aktiviteter och utbildningar.

Slutligen

Kom ihåg att hälsa extra mycket på nya medarbetare - presentera dig som förtroendevald. Detta är också ett ypperligt tillfälle att fråga om de är med i Vårdförbundet.

Har du specifika önskemål - hör av dig till oss i styrelsen

 

Med vänlig hälsning

Vårdförbundet avdelning Dalarna

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -