Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Löneöversyn 2019

Löneöversynen för 2019 med Region Dalarna nu är klar och vi har haft avstämning.

Utfallet räknat på så kallade grundrader (aktiva rader) gav 2,9 %.

Som särskilt yrkesskickliga i Region Dalarna blev 18 % utsedda, dessa fick ett utfall på 6,4 %.

Vårdförbundets önskan var att 25% skulle utses som särskilt yrkesskickliga – och det kommer Vårdförbundet fortsatt jobba för.

Den nya lönen utbetalas senast i november 2019 med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-11-04.

Överläggnings- och avstämningsprotokoll finns här
Arbetar du inte inom Region Dalarna?

Du har fått detta nyhetsbrev för att du enligt vårt medlemsregister arbetar inom Region Dalarna. Om detta inte stämmer vill vi gärna att du uppdaterar dina uppgifter i vårt medlemsregister.

Ändringsanmälan
Löneenkät på väg – uppdatera dina uppgifter

I slutet av november kommer vi att skicka ut en enkät där vi ber dig som arbetar inom region, kommun eller kommunalt bolag att fylla i hur 2019 års lönerevision funkat och vad resultatet blev för dig. Passa på att uppdatera dina medlemsuppgifter redan idag, så att enkäten kommer fram till dig!

Läs mer om enkäten och uppdatera uppgifter
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -