Utbildningar för förtroendevalda blir digitala

På grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kommer vi i avdelning Dalarna inte kunna hålla våra vanliga fysiska länsövergripande utbildningsdagar för förtroendevalda i Borlänge.

Digitala utbildningsdagar

Vi ställer inte in men ställer om till digitalt - och kommer istället kalla dig som är förtroendevald till digitala utbildningar via Teams där vi delar upp oss i grupper inom division Medicin, division Kirurgi, division Psykiatri, division Primärvård, division Medicinsk Service och Kommuner.

Programmet kommer inom kort att komma i Aktiviteter och utbildningar - och där sker också anmälan. Skriv ut programmet och ge den till din närmaste chef. Du som arbetar i Regionen söker ledig enligt koden VF2.  

Dialogmöten varje månad via Teams

Vi fortsätter att ha våra uppskattade digitala dialogmöten för alla förtroendevalda inom Privat, Kommun och Region en gång i månaden på måndagar med start den 11 januari  kl. 15.30 - 16.30 och ytterligare möten om behov så uppstår. 

Det är inte obligatorisk närvaro - men träffarna är till för att ni ska kunna möta styrelsen och ställa frågor - samt vägleda varandra. Det är ett bra tillfälle att hålla sig uppdaterad i vad som är aktuellt just nu och för att få stöd och vägledning i uppdraget som förtroendevald/skyddsombud.

Observera att vi istället för Skype går över till Teams - instruktioner finns vid anmälan och inbjudan som du får via e-post.