Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Marion Vaeggemose

Nominerade till vice avdelningsordförande

Tina Dahlman

Nominerade till styrelseledamot

Anna-Karin Swallinger

Elena Helsing

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Med flera års erfarenhet som distriktssköterska i primärvården samt förtroendevald/skyddsombud på Rättviks vårdcentral, är jag intresserad för denna uppdrag för att kunna förbättra kvalitet inom Primärvården och göra medlemmarnas röster hörda!

Mina viktigaste frågor är

Trygghet och trivsel på jobbet. Rimlig arbetsbelastning. Relevant löneutveckling samt belöning för särskilda uppdrag inom vården. Möjlighet till utbildning/fortbildning för personal. Att göra Primärvården som attraktiv arbetsplats.

Min bakgrund är

Sjuksköterska. Flyttat från St. Petersburg (Ryssland) år 2000. Arbetat inom Rättviks kommun och sedan 2007 inom Landstinget/Region Dalarna. Vidare utbildningar: Distriktsköterska 2010, Diabetessköterska 2014. Jobbar nu på Rättviks vårdcentral som Distriktssköterska/Diabetessköterska.

Mina främsta styrkor är

Rättvis. Kreativ. Problemlösare. Modig. Ansvarsfull. Kompetent.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är inte rädd för utmaningar, utan anser de som möjlighet till utveckling.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år.

Att arbetet känns meningsfullt och uppskattat, med motsvarande löner. Att samarbetet mellan ledningen och personalen förbättras.

Eva Dahlin

Jelena Smirnova

Katarina Svensson Flood

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är kreativ, engagerad och fylld av kämpaglöd. Jag kommer göra mitt yttersta för att Vårdförbundets medlemmar ska känna sig sedda och hörda i de frågor som styrelsen driver. Jag tror att det är en styrka för Vårdförbundets styrelse att bestå av personer i olika ålder då det ger olika perspektiv till vårt fortsatta arbete.

Mina viktigaste frågor är

1. Att de som väljer ett yrke som representeras av Vårdförbundet känner att de får förutsättningar till att vilja fortsätta inom det yrket, genom t.ex. en bra arbetsmiljö, fortbildning, god löneutveckling och trygga anställningar. Under pandemin har vi sett alltför många larma om att det saknas lyhördhet kring arbetssituationer och tyvärr är det många som överväger att, eller redan har slutat.

2. Att vi tackas med lön. När samhället ställs inför en så här stor utmaning syns det ännu tydligare vilken viktig roll Vårdförbundets medlemmar har, det får inte glömmas bort när pandemin är över. Vi förtjänar mer än applåder.

3. Särskilt prioritering av arbetsvillkor, kompetensutveckling och löneutveckling för de av Vårdförbundets medlemmar som arbetar inom kvinnosjukvården. Som barnmorska ligger just kvinnosjukvård mig varmast om hjärtat. Detta gäller allt från preventivmedelsrådgivning, abortvård, mödrahälsovård, förlossning, BB, stöd kring amning till gynekologisk mottagning och avdelning.

Min bakgrund är

Jag är uppvuxen i en liten ort i norra Västergötland och bestämde mig strax efter studenten för att jag ville bli barnmorska. Jag blev medlem i Vårdförbundet redan som sjuksköterskestudent och tog sjuksköterskeexamen från Göteborgs Universitet 2013. Som sjuksköterska har jag arbetat på en urologkirurgisk avdelning och en gynekologisk avdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Jag har även hunnit med en sommar i Norge på ett äldreboende. 2016 tog jag barnmorskeexamen från Uppsala Universitet och flyttade sedan till Falun tillsammans med min man. Jag har sedan jag blev barnmorska arbetat på barnmorskemottagning och numera på ungdomsmottagning. På min nuvarande arbetsplats är jag förtroendevald.


Mina främsta styrkor är

Jag är rak, ärlig, tydlig och strukturerad. Jag vågar stå upp för det jag tror på och stöttar och peppar gärna de runt mig att göra samma sak. Jag ser styrkan i gemenskapen men också vikten av att alla känner sig sedda och hörda.


Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag bor i en villa utanför Sundborn med min man, två barn och två katter. På fritiden trivs jag bäst hemma med min familj men är samtidigt en kreativ person med flera projekt på gång. På mitt nuvarande arbete på en ungdomsmottagning tycker jag att det mest givande är det utåtriktade arbetet, där vi antingen får välkomna grupper till mottagningen eller besöker dem på skolorna för att berätta om vårt arbete och vad vi kan hjälpa unga med. En viktig del av vårt möte med de som söker sig till oss är att bekräfta dem i att de tar ett eget ansvar för sin hälsa genom att komma till oss med frågor om psykisk, fysisk och sexuell hälsa.


Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

1. Fortsatt god löneutveckling. Vi har kommit en bit på väg med höjda ingångslöner, nu måste vi fortsätta arbeta för en förbättrad livslön!

2. Att få unga att välja vårdyrket tror jag är och kommer bli en större utmaning de kommande åren. Jag hoppas och tror att Vårdförbundet och dess medlemmar kan bidra på olika sätt med kunskap kring varför det trots allt är så givande och kul att jobba inom vården.

3. Att värva yngre medlemmar tror jag kommer vara en framtida utmaning som kommer vara viktig för Vårdförbundet att fokusera på. Min uppfattning är att det generellt är ett lägre fackligt engagemang bland yngre. Styrkan med det fackliga arbetet bygger ju på att vi är många medlemmar, erfarna, nyutbildade och studenter. 

 

 

Maria Busch

Sofia Eriksson

Susann Källbäck

Ximena Fernandez Orviedo

Nominerade till Kongressombud

Anna-Karin Swallinger

Jelena Smirnova

Marion Vaeggemose

Sofia Eriksson

Tina Dahlman

Ximena Fernandez Orviedo