Skriv en motion till årsmötet 2018

Vi tar nu emot motioner till Vårdförbundet avdelning Dalarnas årsmöte den 28 september 2017.

Ett sätt att påverka inom Vårdförbundet är att skriva en motion. Senast 20 augsuti vill vi få in den.

En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att organisationen ska ta ställning till.

Som medlem kan du lämna en motion till avdelningens årsmöte.

Motionen/förslaget kan röra sig om i princip allt som berör verksamheten inom avdelningen, arbetssätt och organisation med mera.