Fyllnadsval avdelning Dalarna 2018

Nu tar valberedningen emot nomineringar till fyllnadsvalet till uppdraget som styrelseledamot.

Avdelning Dalarnas årsmöte kommer att äga rum den 27 september 2018.
Du som är medlem i Vårdförbundet avdelning Dalarna kan nominera och bli nominerad.

Nominering ska ske skriftligt och helst med en motivering till varför personen passar till detta uppdrag.

Observera att personen som du nominerar ska ge sitt samtycke innan blanketten skickas in.

Nominering ska vara oss tillhanda senast den 25 september 2018.