På grund av de under pandemin ovanligt begränsade möjligheterna att ta ut sin semester och kompledighet har Vårdförbundet Dalarna förhandlat med Region Dalarna om tillfälligt utökade möjligheter att spara sin ledighet.

Tillfälligt avtal ger större möjligheter till återhämtning

I vårt kollektivavtal, Allmänna bestämmelser (AB), begränsas antalet sparade semesterdagar till 30, därefter betalas det ledigheten ut i pengar istället. Vårdförbundet ser att möjligheten att ta ut sina semesterdagar utöver huvudsemestern under året varit starkt begränsat och att behovet av återhämtning är angeläget. Vi har därför kommit överens med arbetsgivaren Region Dalarna om att tillfälligt kunna spara upp till 40 semesterdagar. Överenskommelsen gäller fram till 31 december 2021.

Regionen har även beslutat att fram till 30 november 2021 tillfälligt göra uppehåll av utbetalning av innestående kompsaldon, av samma anledning som ovan.

Har du frågor,  kontakta din chef eller Vårdförbundet Dalarna.