Tack för ett bra årsmöte!

Vårdförbundet avdelning Dalarna har haft årsmöte och vi vill tacka alla medlemmar som var där för ett bra årsmöte.

Årsmötet innehöll verksamhetsberättelse från 2018, föreläsning omkring avtalsrörelsen 2019, motion från medlem, middag, medlemspåverkan inför 2020, val som valberedningen hade väl förberett, avtackningar och underhållning!

Marion och Tina tackar särskilt för förtroendet från årsmötet som valde dem till avdelningsordförande och vice ordförande.

Tack också till årsmötespresidiet Janí och Sara som tog oss väl igenom årsmötet.

Drygt 80 av våra medlemmar deltog på årsmötet.