Skype-möten för förtroendevalda

Vi återupptar våra så uppskattade Skype-möten för förtroendevalda.

Från vecka 38 börjar vi träffas varannan onsdag, det vill säga jämna veckor, kl. 15.30-16.30. (Du hittar alla tillfällen under Aktiviteter och utbildningar, ingen anmälan krävs).

Mötena ska fungera som stöd och mentorskap till er i er roll som förtroendevald/skyddsombud, där vi kan ta hjälp av varandras erfarenheter och delge lösningar samt verktyg till utmaningarna vi står i.

Första mötet kommer att handla om vårt digitala årsmöte. 

Under kommande träffar planerar vi bland annat att gå igenom:

  • Semestrarna och regelverket kring hur planeringen ska gå till. Semesterlagen, AB § 27.
  • Vårdförbundets inlämnade tvister till arbetsgivaren
  • Arbetsgivarens sommardirektiv
  • Lokalt kollektivavtal angående sparade semesterdagar
  • Löneöversyn
  • Nattavtal
  • Samverkan
  • Risk och konsekvensanalys - regelverket runt det.
  • Uppföljning Covid-19 – har ni haft reflektion och stöd post. Corona?

Önskar ni att vi går igenom något annat specifikt ämne, meddela oss så tar vi upp det också.


Jelena Smirnova

Telefon: 070-298 10 40
E-post: jelena.smirnova@vardforbundet.se

Marion Vaeggemose

Telefon: 070-968 93 33
E-post: marion.vaeggemose@vardforbundet.se


Inför varje tillfälle skickar vi länk till Skype-mötet via e-post till dig som förtroendevald.

Hoppas att du har möjlighet att delta!