Välkommen på pensionsinformation på Högskolan Dalarna i Borlänge 4 oktober

Du som är medlem, ta chansen att få information kring din pension. Föresläsare från KPA medvekar.

Vi startar kl 17.00 med middag och kommer därefter att få information från Anne Lydén som kommer från KPA.

Anmäl dig via Aktiviteter och utbildningar senast den 26 september.

Välkommen!