Mynt och pengar i hög

Det är nu dags för lönesamtal med din lönesättande chef. Den nya lönen beräknas bli utbetald med majlönen, retroaktivt från april 2018.

Avtalet är som tidigare sifferlöst. Lönen är individuell och ska spegla arbetsinsatsen.

Du som är föräldraledig eller sjukskriven ska inte diskrimineras.

Information till dig som är förtroendevald

För att underlätta avstämningsarbetet mellan arbetsgivaren och Vårdförbundet ska de lokala fackliga förtroendevalda ges möjlighet att ta del av det samlade löneförslaget på individnivå.

Du som är förtroendevald på arbetsplatsen och har genomfört vår grundutbildning har delegation att ta del av underlaget.

Har du behov av en skriftlig delegation, hör av dig till e-post info.dalarna@vardforbundet.se så utfärdar vi en skriftlig delegation.

Överläggningsprotokoll löneöversyn Landstinget Dalarna 2018-01-31