Löneöversynen för 2019 med Region Dalarna nu är klar och vi har haft avstämning.

Utfallet räknat på så kallade grundrader (aktiva rader) gav 2,9 %.

Som särskilt yrkesskickliga i Region Dalarna blev 18 % utsedda, dessa fick ett utfall på 6,4 %.

Vårdförbundets önskan var att 25% skulle utses som särskilt yrkesskickliga – och det kommer Vårdförbundet fortsatt jobba för.

Den nya lönen utbetalas senast i november 2019 med retroaktivitet från 1 april 2019.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2019-11-04.