Mynt och pengar i hög

Löneavstämningen för 2018 med Landstinget Dalarna är nu klar. Utfallet räknat på så kallade grundrader (aktiva rader) gav 2,9 %, inkluderat 1:a linjens chef och biträdande chef.

Nya lönen

Den nya lönen utbetalas i maj med en månads retroaktivitet.

Förhandlingsdatum som du uppger till Försäkringskassan för din sjukpenninggrundande inkomst är 2018-04-19.

Läs mer i överläggningsprotokoll och avstämningsprotokoll.