Du har väl anmält dig till utbildningsdagen den 13 februari på Quality Hotel Galaxen i Borlänge? Om inte - det finns platser kvar!

Utbildningsdagen innehåller information och samtal kring löneöversyn 2020.

Vi kommer att träffa de styrande politikerna i Region Dalarna, Ulf Berg och Christer Karlsson. Ta chansen och ställ frågor till dem!

Information kring nya verktyg för dig som förtroendevald kommer att ges.

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du söker ledighet med lön hos din närmaste chef minst 14 dagar innan utbildningen. Kod VF2 för anställda i regionen.

Anmäl dig här!

Varmt välkommen!