Vårdförbundet får in många ärenden på remiss från Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer. Att besvara dessa är en viktig del i arbetet med att föra fram vår politik och våra viktigaste frågor. Här finns alla våra remissyttranden samlade.
  • Remissyttranden 2014

    2014 svarade Vårdförbundet bland annat på remiss om förslag på ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och stärkt skydd för visselblåsare.

  • Remissyttranden 2013

    2013 svarade Vårdförbundet på remisser om bland annat privata utförare och förslag om en myndighet för alarmering.

  • Remissyttranden 2012

    2012 svarade Vårdförbundet bland annat på remisser som handlade om hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd och Lex Maria-föreskrift.