Arbetsgivare inom kvinno- och mansdominerade sektorer möter rekryteringsbehoven olika. Det visar den rapport som tagits fram av Vårdförbundet och Kommunal. Inom vård och omsorg är lön och bemanning de vanligaste skälen till att ångra yrkesvalet.

Läs hela rapporten här.

Roger Mörtvik, tidigare statssekreterare och samhällspolitisk chef på TCO, har på Vårdförbundets och Kommunals uppdrag granskat hur anställda inom den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn upplever sin arbetssituation. Rapportförfattaren jämför med anställda i en manligt dominerad bransch, bygg- och anläggning. Resultaten visar genomgående att anställda inom vård och omsorg upplever sina anställningsvillkor som sämre. Samtidigt är de framtida rekryteringsbehoven inom sektorn enorma.

Novus-undersökningen visar bland annat:

  • Fler än hälften av de anställda har funderat på att byta arbetsplats det senaste året på grund av arbetssituationen, att jämföra med 38 procent inom bygg och anläggning.
  • Bara var tredje anställd, 33 procent, anser att bemanningen inom vård och omsorg är tillräcklig för att göra ett bra jobb. (Bygg och anläggning 60 procent).
  • Nära varannan anställd i vård och omsorg skulle inte rekommendera yrket till en person på väg in på arbetsmarknaden, att jämföra med 25 procent inom bygg och anläggning, och närmare 80 procent av de anställda anser inte att arbetsgivaren bidrar till att höja statusen i yrket. (Bygg och anläggning 25 procent).
  • Närmare fyra av tio anställda har ångrat sitt yrkesval på grund av villkoren i jobbet. Löneläget och underbemanning är de vanligaste skälen. (Bygg och anläggning 25 procent).

- Vårdförbundets 114 000 medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor och de sänder en tydlig signal om att det krävs högre löner och sundare arbetsvillkor för att man ska stanna inom sektorn. Hälso- och sjukvårdens arbetsgivare måste lära av hur man i manligt dominerade sektorer tacklar kompetensbrist genom att erbjuda attraktiva villkor för att rekrytera och behålla medarbetare. Dessutom bör staten i det här synnerligen ansträngda läget ta ansvar för särskilda lönesatsningar på specialistsjuksköterskor och barnmorskor, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.