Finns det någon fråga som du känner att ni inte kommer vidare med på arbetsplatsen, där du vill driva på för att utvecklingen ska gå snabbare?

Ditt och andra medlemmars engagemang påverkar vårdens utveckling och dina förutsättningar i arbetslivet. Vill du vara med och arbeta för förändring?

I Vårdförbundet finns många exempel på när grupper av medlemmar har hittat en fråga som de tillsammans vill påverka med egna insatser. 

Vad vill du förändra?

Initialt är det bra om du ringar in vad frågan handlar om och vad du vill förändra. Finns det andra medlemmar i din närhet som delar ditt engagemang och vill arbeta för samma förändring? Förtroendevalda på din arbetsplats eller i din avdelningsstyrelse kan vara ett bra stöd och bollplank för dig.

Det finns många sätt att påverka. Du kan till exempel skriva debattartiklar, debattera på sociala medier eller ta kontakt med lokala politiker med förslag på lösningar av problem som du har identifierat. 

Har du en idé?

Har du en idé? Ta kontakt med en förtroendevald på din lokala avdelning och diskutera hur du kan engagera dig.