Vårdförbundet har under en lång tid drivit frågan om en reglerad specialistutbildning för barnmorskor. Utbildningen skulle bland annat bidra till att barnmorskor får fördjupa sig inom sitt specialistområde, vilket ger en kunskapsbaserad vård som utvecklar yrket och bidrar till forskning.

Barnmorskeexamen sker idag på avancerad nivå och ger grunderna för barnmorskans arbete inom kunskapsområdet reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Kunskapsområdet spänner över hela livscykelperspektivet och innefattar flera avancerade områden. Trots kunskapsområdets ständiga utveckling finns det ingen reglerad specialistutbildning för barnmorskor, en fråga som Vårdförbundet driver.

Bidrar till ökad forskning

En kunskapsbaserad vård kräver att barnmorskor kan fördjupa sig inom sitt akademiska kunskapsområde genom exempelvis reglerade specialistutbildningar på avancerad nivå, utbildningar som skulle innebära en utveckling och ökad forskning. I tillägg till detta hade hälso- och sjukvårdens behov av medarbetare som kan utveckla verksamheten genom framtagande och implementering av ny forskning tillgodosetts i högre utsträckning.

Att specialistutbildningen regleras ger en kunskapsgaranti gångbar i hela landet vilket bidrar till en mer jämlik vård och ökad patientsäkerhet. Specialiststudier lägger också grunden för vidare forskning och fler disputerade barnmorskor.  De reglerade specialistutbildningarna för barnmorskor ska leda till skyddad yrkestitel som specialistbarnmorska. Att som barnmorska kunna specialisera sig och få titeln specialistbarnmorska skulle innebära en ny karriärväg vilket skulle kunna locka fler till yrket samtidigt som fler valde att stanna.

Så ser det ut idag

Idag sker barnmorskors vidareutbildning ofta genom uppdragsutbildningar och/eller utbildningar utformade och utförda av läkare. Vårdförbundet arbetar för att barnmorskors specialiseringar ska ske genom reglerade specialistutbildningar, att de har nationellt reglerade mål, examinationskrav och där utbildningen ges på avancerad nivå av specialistutbildade barnmorskor.  Förbundet ser också att specialiseringen sker genom utbildningsanställningar som regleras av kollektivavtal samt antagning till specialistutbildning. Efter genomgången specialisering ska den specialistutbildade barnmorskan garanteras en specialisttjänst med utökad självständighet och större ansvar.

Med en statligt reglerad specialistutbildning får både hälso- och sjukvårdens arbetsgivare och befolkningen en tydlig vägledning till vilken kompetens som finns och vilken nytta den specialistutbildade barnmorskan kan göra för enskilda personer, verksamhetens och hälso- och sjukvårdens behov.  En reglerad specialistutbildning blir en kvalitetsgaranti för en viss kunskapsnivå vilket ökar patientsäkerheten samtidigt som arbetsgivaren lättare kan bedöma vilken kompetens medarbetaren besitter och kan bidra med till verksamheteten.

Inrättade utbildningstjänster och specialisttjänster i den kliniska verksamheten främjar lärande och kompetensöverföring, skapar attraktiva arbetsplatser och incitament för medarbetare att stanna kvar i verksamheten och utveckla både den och sig själva. Att ha rätt kompetens på rätt plats är helt centralt för patientsäkerheten.

Vårdförbundet har en vision för framtiden ”Vårdförbundets idé – Barnmorska”. Läs mer om villkor, yrke och vården som berör barnmorskor.