Vårdförbundets övergripande mål med lönearbetet är att våra yrken ska värderas högre. Lönen ska spegla din kunskap, kompetens och erfarenhet, bidrag till utvecklingen av vården och till att uppfylla verksamhetens mål. Det är din arbetsgivare som sätter din lön. Vårdförbundet påverkar bland annat genom att teckna kollektivavtal, samverkan på arbetsplatsen, stöd och råd till dig som är medlem samt genom att påverka politiker och beslutsfattare i vården.

Aktiv lokal lönebildning nära dig

Vårdförbundet vill att din lön ska bestämmas så nära dig som möjligt. Vi vill ha en aktiv lokal lönebildning, där närmaste chef har mandat att sätta lön och där du själv i dialog med din chef och i ditt dagliga arbete är med och påverkar din lön. Det krävs att ni har kända och väl förankrade lönekriterier där verksamhetens uppdrag, mål och förväntat resultat kopplas till medarbetarens lön.

Råd och stöd om din lön hittar du här!

Individuell och differentierad lön

Din lön ska dessutom vara individuell och differentierad. Den ska spegla din kunskap och de konkreta resultat som din kunskap leder till.

Hög första lön och stor lönespridning

Hög första lön är en viktig faktor när unga väljer utbildning. En stor lönespridning visar också att yrken har goda utvecklingsmöjligheter och att det är möjligt att göra lönekarriär. Vårdförbundet arbetar för att lönespridningen ska öka, så att skillnaden i lön mellan den som är ny i yrket och den som har mer erfarenhet och skicklighet ska bli större.

Karriär och högre lön efter specialistutbildning

Specialistutbildning ska ge dig möjlighet till både karriär och högre lön. Vår modell för Akademisk specialisttjänstgöring, AST, är något allt fler arbetsgivare anammar och som vi fått in i flera centrala och lokala kollektivavtal. Det innebär att du specialistutbildar dig inom ramen för din kollektivavtalade anställning, både vad gäller lön och andra förmåner. Modellen finns idag för sjuksköterskor, men vi arbetar för att den även ska gälla barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Jämställda löner

Vårdförbundet kräver jämställda löner. Det handlar inte bara om lönenivåer under arbetslivet, en sämre löneutveckling påverkar också din framtida pension. Kvinnodominerade akademiska yrken i offentligt finansierad sektor måste därför värderas i paritet med andra, mer mansdominerade, yrken med samma utbildningslängd och svårighetsgrad i yrket. Du ska värderas utifrån din utbildning, inte utifrån kön och bransch.

Central, lokal och egen påverkan

Vårdförbundet arbetar med lönefrågan under årets alla dagar. Arbetet sker centralt via avtal och partsarbeten samt lokalt via dina förtroendevalda i avdelningen och på arbetsplatsen. Förtroendevalda har samtal med arbetsgivaren om lönenivåer, lönespridning och möjligheten att göra lönekarriär, men det är arbetsgivaren som sätter den slutliga lönen.

Vi ger dig också konkret medlemsstöd, till exempel inför lönesamtal. Vår lönestatistik ger dig som medlem möjlighet att jämföra din lön med andras, både inför lönesamtal och inför den löneförhandling du kan ha när du söker ett nytt jobb.

Samtidigt påverkar vi politiker och beslutsfattare för att få större budgetutrymme och en värdeförändring av ditt yrke.

Behöver du hjälp eller stöd?

Kontakta Vårdförbundet Direkt om du vill ha hjälp eller stöd. Kontaktuppgifter till dina lokala förtroendevalda hittar du här. Vill du kanske själv engagera dig som förtroendevald? Vi behöver bli fler så att vi tillsammans kan påverka ännu mer!