Är du nyfiken på och skulle vilja arbeta personcentrerat? Då ska du inte vänta!

  • Ta upp med din chef och dina kollegor att du tycker ni ska införapersoncentrerad vård.
  • Föreslå att ni ska starta en studiecirkel/bokcirkel på din arbetsplatsför att fördjupa er i personcentrerad vård. Du kan exempelvis använda Vårdförbundets kunskapsmaterial och/eller boken "Personcentrering inom hälso och sjukvård, från filosofi till praktik" (Inger Ekman, red. Liber 2014.)
  • Ta kontakt med Vårdförbundets förtroendevalda på din arbetsplatsför stöd i processen.
  • Erbjud dig att vara förändringsledare och ta extra ansvar förprocessen. Bilda gärna en grupp med kollegor som också vill vara förändringsledare.
  • Sök kontakt med andra som startat eller infört personcentrerad vård. Inventera vad som händer i din närvärld.
  • Ha tålamod, ibland tar det tid innan ni kommer igång!