Skulle du vilja gå före och införa personcentrerad vård på er enhet?

 • Ta upp med din chef att du tycker ni ska införa personcentrerad vård. Det är viktigt att hela ledningen står bakom förändringsarbetet.
 • Ta upp med medarbetarna att du tycker ni ska införa personcentrerad vård. Identifiera nyckelpersoner som kan vara drivande i arbetet.
 • Starta en studiecirkel/bokcirkel med medarbetarna på din enhet för att fördjupa er i personcentrerad vård. Ni kan använda detta kunskapsmaterial eller boken "Personcentrering inom hälso och sjukvård, från filosofi till praktik" (Inger Ekman, red. Liber 2014.)
 • Föreslå gärna studiecirkel/bokcirkel i er ledningsgrupp.
 • Bjuda in någon inspiratör som kan berätta om personcentrerad vård.
 • Ta upp att du vill införa personcentrerad vård i er samverkansgrupp med de fackliga organisationerna och samverka om formerna för införandet.
 • Sök kontakt med andra chefer som genomfört förändringsarbetet för en personcentrerad vård. Skapa ett nätverk där du kan hämta idéer och energi.
 • Ge tid för förbättringsarbetet och låt alla medarbetare äga och driva det.
 • Ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och upplevelser av arbetssättet.
 • Ta tillvara patienters erfarenheter av vården. Bilda gärna ett patientråd som kan vara innovatörer i er process.
 • Dokumentera och följ era resultat.
 • Var uthållig!