Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. Det är det mest framgångsrika sättet att ta vara på vårdens möjligheter och möta befolkningens hälsoutmaningar. Här hittar du vår vårdpolitiska idé och olika material för ökad kunskap och inspiration så att du själv kan vara delaktig i att få den svenska vården att ställa om.
 • Vårdförbundets idé om vården

  Vården i Sverige måste ställa om! Vi vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. Det är det mest framgångsrika sättet att ta vara på vårdens möjligheter och möta befolkningens hälsoutmaningar. En sådan omfattande omställning kräver långsiktighet och mod. Med Vårdförbundets idé om vården redogör vi för vad personcentrerad vård är, varför det är nödvändigt och hur det kan gå till att ställa om vården i Sverige.

 • Vår film om personcentrerad vård

  Se vår film om personcentrerad vård! Förhoppningsvis kan filmen fungera som inspiration och ge ökad kunskap om vad personcentrerad vård är.

 • Vad alla behöver veta om personcentrerad vård

  Genom att gemensamt bygga upp mer kunskap och erfarenheter kring olika aspekter på den personcentrerade vården kan vi tillsammans bidra till den genomgripande omställning som den svenska vården är i mycket stort behov av. Här kan du ta del av Vårdförbundets kunskapsmaterial om personcentrerad vård.

 • Standard för patientdelaktighet i personcentrerad vård

  För första gången finns nu en EU-standard med minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård. Vårdförbundet har tagit del i arbetet som har pågått i fyra år.

 • Resultaten blir bättre – för alla

  Många människor vill spela en mer aktiv roll i sin vård och det finns allt fler forskningsresultat som visar att personcentrerad vård kan förbättra en rad faktorer. Till exempel patientupplevelse, vårdkvalitet och kostnadseffektivitet. Detta är några av de resultat som uppnåtts i studier där ett personcentrerat arbetssätt jämförts med traditionell vård.

 • Vad tycker de som provat?

  Vad tycker patienterna om personcentrerad vård? Hur påverkas vårdmiljön? Och vad tycker de kollegor som har erfarenhet av att arbeta personcentrerat? Här hittar du några vittnesmål om personcentrerad vård.

 • Medlemmar berättar om personcentrerad vård

  Hur är det att jobba personcentrerat? Hur gör man? Vad får det för resultat? Här kan du ta del av medlemmars berättelser om personcentrerad vård.

 • Våga prova

  Men hur gör man då? Vad kan jag göra i min yrkesroll som bidrar till att vården ställer om till ett personcentrerat arbetssätt? Här hittar du några konkreta förslag på vad du kan göra.

 • Studiecirkel om personcentrerad vård

  Vill du lära dig mer om personcentrerad vård? Starta en studiecirkel tillsammans med några kollegor! Du behöver ingen förkunskap för att delta i studiecirkeln - bara nyfikenhet och en lust att lära. Vårdförbundet har tagit fram ett material ni kan använda: Att ändra perspektiv - en studiecirkel om personcentrerad vård.