Under söndagen kommer ordförande och förbundsstyrelse att väljas. Vårdförbundets externa politik och interna organisatoriska politik kommer också att beslutas om. Det kommer kongressen göra genom att ta ställning till två propositioner.

Vid kl 08.00 börjar personvalen och då utses ordförande samt förbundsstyrelse. Du kan följa personvalet i vår live-sändning.

Innehållet i den politiska propositionen handlar om vilken utveckling Vårdförbundet vill ha för medlemmarnas villkor och vårdens utveckling. Det handlar om bland annat patientsäkerhet, lön, arbetsmiljö och mycket mer.

Den organisatoriska propositionen handlar om hur föreningen ska se ut och organiseras i framtiden. Det handlar om medlemsrekrytering och hur föreningen ska organisera sig för att skapa förutsättningar för ett så bra medlemskap som möjligt.