Under lördagen är det stort fokus på påverkanstorgen. Här diskuterar kongressombuden motioner och propositioner och har möjlighet att lägga till yrkanden.

Påverkanstorgen är kongressens diskussionsforum och här fattas beslut om vilka yrkanden som lyfts till kongressen för beslut. I påverkastorgen diskuterar kongressombuden diskuterar propositioner och motioner. Syftet är att få till så meningsfulla diskussioner som möjligt så att kongressen kan ta kloka och genomtänkta beslut.

För att påverkanstorgen ska kännas relevanta prioriteras områden som har ett stort engagemang hos kongressombuden.