Sjukvården måste få de resurser som krävs och jämställdhet ska upp på agendan.

Nedskärningarna inom sjukvården är alarmerande. Enligt en undersökning Novus gjort åt Vårdförbundet tror allmänheten att både vårdens kvalitet och sjukvårdspersonalens hälsa kommer att påverkas. 74 procent av de som svarat tror att arbetsbelastningen kommer öka, 70 procent tror att fler anställda kommer att lämna vården. Sjukskrivningar befaras också öka. Vi har allmänheten på vår sida. Det är orimligt att skära ner så mycket och tro att det inte skulle påverka patienter och vår arbetsmiljö. I skrivande stund har statsminister Ulf Kristersson har utlovat att välfärden inte ska lämnas i sticket, men det är fortfarande oklart om och hur extra resurser sätts in. Vårdförbundet följer och förstärker debatten! Lyft som medlem gärna vad du själv tycker på olika sätt, sjukvården engagerar och berör!

Det som Gaza utsätts för är en katastrof. Vårdförbundet står bakom ett eldupphör! Vi är en del av Internationalen för offentliganställda, Public Services Union, PSI som är tydliga på den punkten. De representerar över 30 miljoner offentliganställda i världen. Senast den sista januari gick PSI ut med ett gemensamt ställningstagande för eldupphör. Vi har sedan 2010 haft samarbete med Palestinian Nurses and Midwifery Organisation (PNMA), som verkar för att kvinnliga medlemmarna ska vilja ta plats i beslutsfattande positioner. Organisationen har med vårt stöd tecknat kollektivavtal för löner. Jag har tidigare besökt organisationen i Palestina och är mycket stolt över vårt samarbete. Det är självklart för oss att stödja och bistå våra kollegor över världen. Nu har projektet pausats till följd av att regeringen pausat biståndet och det beslutet vill vi ska ändras. Det är oerhört viktigt att civila och sjukvårdpersonalen får allt stöd de kan få under detta ohyggliga krig. 

Avtalsrörelsen handlar om jämställdhet. Med oförminskad styrka fortsätter vi lyfta att våra yrken behöver både högre lön och förkortad arbetstid. Alldeles för många sliter ut sig och väljer att gå ner i arbetstid för att de inte orkar jobba heltid. Det är inte rimligt att våra medlemmar straffas ekonomiskt livet ut för att de tar ansvar för en ohållbar arbetssituation. För att lyfta dessa frågor arrangerar Vårdförbundet en jämställdhetsfrukost på temat den 8 mars där du själv kan delta digitalt. Gör gärna det!

Mer info och anmälan till vår jämställdhetsfrukost hittar du här