Vårdförbundets medlemmar kan stå inför omfattande försämringar i arbetsvillkoren. Arbetsgivarna vill att det ska bli möjligt att göra avvikelser från arbetstidslagen och försämra både arbetstider och arbetsmiljö. De hänvisar till bland annat Sveriges inträde i Nato.

Detta är en av de främsta orsakerna till att avtalsförhandlingarna strandat och att Vårdförbundet nu sitter i medling med arbetsgivarna SKR/Sobona.

– Under pandemin kallades vi för superhjältar. Vi ställer upp – i fred såväl som i kris och krig. Men vi kan aldrig acceptera att patienter och vårdens medarbetare ska stå för notan och betala med sin hälsa för exempelvis Sveriges medlemskap i Nato. Var det regeringens intention? säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Att arbeta i hälso- och sjukvården har blivit tuffare. Orimliga arbetstider i kombination med krävande arbetsmiljö gör det svårt att få nödvändig återhämtning. I praktiken upplever många barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor att heltidsarbete nästan är omöjligt med hälsan i behåll.

Idag jobbar nästan 30 procent av Vårdförbundets medlemmar deltid, många för att de inte orkar heltid. Detta märks också i sjukskrivningstalen där arbete i vården toppar statistiken. 

Samtidigt vill nu arbetsgivarna SKR/Sobona inte förbättra, utan försämra, villkoren. Det står klart av det förslag på ny huvudöverenskommelse som presenterats i förhandlingarna som just nu pågår. För att sluta nytt avtal kräver SKR/Sobona att det blir möjligt att frångå arbetstidslagen. De vill se en vidöppen möjlighet att till exempel i samband med ”viss utbildning” låta medarbetare arbeta flera dygn i sträck, byta arbetsplats och till och med ort utan vare sig vila eller övertidsersättning. Dessutom kan de som ska täcka upp för den som är på utbildning tvingas till samma sak. 

Ur förslaget: ”Överenskommelsen är en avvikelse från ATL samt AB § 13 eller motsvarande regleringar om dygnsvila i bilaga till AB eller annat kollektivavtal.”

– Våra medlemmar får alltså sämre arbetstider, sämre arbetsmiljö och dessutom ska de inte ersättas för det. Vi kommer aldrig att kunna gå med på en sådan bestämmelse. Det skulle vara en extrem utvidgning av våra medlemmars arbetsskyldighet och arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Det skulle också innebära att medlemmarnas rätt till skydd och rätt till återhämtning går förlorad, säger Sineva Ribeiro.

Arbetsgivarna vill inte förklara hur arbetsmiljö och arbetsvillkor ska säkras och är heller inte tydliga med i vilka situationer avvikelserna ska göras.  Men ett skäl är tydligt – Sveriges Natomedlemskap.

Ur förslaget:  ”Skälet är bland annat pågående utredningar kring samhällets beredskapsfunktioner med koppling till arbetstid som sker med anledning av Sveriges inträde i Nato. Detta i kombination med en osäkerhet kring vilka långsiktiga behov som verksamheterna har. ”

– Givetvis påverkas alla mer eller mindre av Sveriges inträde i Nato. Vi vet att hälso- och sjukvården behöver rustas, och det gäller ju inte bara i krig. Redan nu är det kris och besparingar i sjukvården runt om i landet, som påverkar både patienter och personal. Men för att få en mer robust hälso- och sjukvård så behövs inte en mer utarbetad personal och inte heller mindre pengar. Tvärtom. Skulle det här bli verklighet kommer ännu fler lämna sjukvården, säger Sineva Ribeiro.

Avtalet mellan Vårdförbundet och SKR/Sobona har löpt ut och det är just nu helt låst kring frågan om försämringar. Vårdförbundet kräver nu svar från både regering och riksdag som också de bär ansvar för sjukvården.

– Det här är en mycket större fråga än en vanlig avtalsrörelse. Vi som jobbar i yrken som är livsviktiga för enskilda och för samhället axlar ansvaret i alla händelser. Men ingen har talat om att våra medlemmar ska betala med sin hälsa för upprustningen av det civila försvaret. Vi kräver att SKR drar tillbaka förslaget. Och vi vill ha svar från statsminister Ulf Kristersson – är det genom nedskärningar och sämre villkor som svensk sjukvård ska rustas? säger Sineva Ribeiro.

Läs nyhet i Vårdfokus