Stefan Krantz, sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Jönköping, och Josefine Caesar, undersköterska vid Region Värmland, är årets svenska vinnare av Queen Silvia Nursing Award.

Queen Silvia Nursing Award (QSNA) är ett internationellt pris som årligen delas ut till sjuksköterskor, undersköterskor och studenter inom dessa yrken. Priset beviljas för en innovation eller idé som utvecklar arbetet inom vårdsektorn, med särskild tonvikt på äldrevården och vården av personer med minnessjukdomar.

Stefan Krantz befinner sig i slutet av sina sjuksköterskestudier och tar examen i början av 2024. Hans vinnande idé är en demensspecifik traumaväska som kan användas av vårdteam vid akuta situationer, innan akutvårdspersonal anländer.

Josefine Caesar tog sig till seger med ett specialdesignat glas för dryck som möjliggör självständig användning, trots begränsad rörelseförmåga i nacken.

Juryns motivering

"Stefan Krantz traumaväska erbjuder ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera akuta vårdssituationer innan akutpersonal anländer. Väskan som föreslås skulle innehålla specifika demensrelaterade verktyg som kan hjälpa vårdteam att hålla patienter lugna. Föremål kan inkludera en checklista som påminner teammedlemmar om hur de kan ge stöd lugnt med enkla frågor eller termer. Andra föreslagna föremål inkluderar en varm filt, och till och med hörselskydd som kan reducera ljud och buller som potentiellt kan förvirra patienter. Denna väska har stor potential att utvecklas vidare när Stefans kunskap om demens växer under hans stipendieår."

Läs mer på Queen Silvia Nursin Awards webbplats.