På kvinnodagen, den 8 mars, vill vi berätta om vårt påverkansarbete för jämställdhet. Där ingår bland annat regeringssatsningar på kompetensförsörjning och på förlossningsvård och kvinnohälsa samt 33 procent högre tjänstepensionsavsättningar och skärpta regler för 11 timmars dygnsvila.

"Mycket återstår men vi är en bra bit på väg" säger förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Här några exempel på viktiga segrar på vägen:

 • Nya regeringen satsar på kompetensförsörjning till kvinnodominerad sektor.
  Den nya regeringen har lyssnat på Vårdförbundet och gör nu stora satsningar för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning, något som förväntas leda till fler kollegor med rätt kompetens till medlemmar i förbundet och därigenom förbättra arbetsmiljön. Sedan valet har Vårdförbundet påverkat intensivt för att de politiska vinster som åstadkommits för medlemmarnas räkning med den tidigare regeringen ska tas vidare av den nya regeringen.

 • Höjda avsättningar till tjänstepensioner i kvinnodominerad sektor.
  Vårdförbundet har krävt att arbetsgivarnas avsättningar till medlemmars tjänstepension höjs vilket har resulterat i en ny överenskommelse där pensionsavsättningarna höjs med hela 33 procent. Det nya tjänstepensionsavtalet gäller från 1 januari för anställda inom kommuner och regioner.

 • Skärpta regler för 11 timmars dygnsvila i kvinnodominerad sektor.
  Vårdförbundet har förhandlat med SKR och Sobona om förändringar i AB, Allmänna bestämmelser som garanterar att medlemmar får minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila, från den 1 oktober 2023.

 • Regeringssatsningar på förlossningsvård och kvinnohälsa.
  Vårdförbundet har påverkat politiken att ta stora kliv framåt på området och fortsatt viktiga satsningar på bland annat ”en barnmorska – en födande” och på personcentrerad vård. Även här har den nya regeringen lyssnat: Nyligen gavs uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en nationell plan för förlossningsvård och kvinnohälsa, där ett större ansvar för att säkra kompetensförsörjningen av barnmorskor läggs på staten. Regeringen avsätter också 1,6 miljarder i år till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden.

"Vi förväntar oss att Sverige fortsätter att vara ett föregångsland vad gäller kvinnors rättigheter till god och säker vård under hela livet", säger Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Läs pressmeddelandet här