Under 2023 har krig, konflikter och naturkatastrofer följt på varandra. Vårdpersonal är ofta först på plats och de kan sällan lämna farliga områden. Läkare utan gränser utför ett viktigt arbete under svåra förhållande och Vårdförbundet har tilldelat organisationen 2023 års katastrofbidrag på 100 000 kronor.

Läkare utan gränser är en viktig organisation som arbetar i 70 länder för att bistå människor i behov av sjukvård och humanitär hjälp i kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.  Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig uppgift i både krig och fred. När de skadas och dödas drabbar det enskilda och deras familjer. Det skadar dessutom hela samhällets trygghet, och tillgången till hälso- och sjukvård påverkas lång tid framöver. 

Vårdförbundets katastrofbidrag är inte öronmärkt utan det är upp till Läkare utan gränser att fördela pengarna. 

- Vi på Läkare utan gränser är väldigt glada och stolta över att få ta emot årets katastrofbidrag från Vårdförbundet. Överallt där vi arbetar är omständigheterna unika. Därför är icke öronmärkta bidrag som detta extremt viktiga, för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete med att ge livräddande vård och humanitär hjälp där behoven är som störst, säger insamlingschef Ida Bah.