Hej!

Det är vi som är medlemskommunikatörerna i Vårdförbundet och vi heter Ellen Luc, Hanna Lindblom och Helen Hammargren. Tillsammans jobbar vi för att ge dig professionellt stöd och hjälp i kommunikation med medlemmar och vid rekrytering.

Den 27-28 oktober är medlemskommunikatörerna upptagna i sektionsdagar med verksamhetsplanering. 

Vi tar hand om inkomna ärenden igen fredagen den 29 oktober.

Ellen, Hanna och Helen

Vi hjälper dig bland annat med

 • Lokala webbsidor – Formulera och publicera nyheter och information som rör den lokala verksamheten.
 • Nyhetsbrev – formulera och distribuera nyhetsbrev och inbjudningar till större grupper och möten.
 • Aktivitetsportalen – Skapa och publicera nya, samt ändra redan publicerade aktiviteter och utbildningar.
 • Nomineringar och formulär – Skapa webbformulär för att på ett säkert sätt samla information och personuppgifter digitalt, till exempel nominerings- och ansökningsförfaranden och medlemsenkäter.

Rådgivning och kontakt

Kontakta oss om du vill resonera kring medlemskommunikation på din avdelning eller vill ha tips eller förslag. Vi finns på medlemskommunikation@vardforbundet.se eller direkt via Teams eller telefon. Om du redan vet vad du behöver hjälp med, använd gärna formuläret nedan för beställning av medlemskommunikation och aktiviteter.

Ellen Luc tel. 040-10 89 37

Hanna Lindblom tel. 013-35 67 81

Helen Hammargren tel. 031-725 28 05

Anna Vult von Steyern (fackliga utbildningar) tel. 040-10 89 22

Varför ett formulär?

Det är inte för att det ska vara krångligt - tvärtom! Formuläret används främst av två anledningar:

 1. GDPR-säkert - I formuläret hanteras bilder och personuppgifter på ett säkert sätt. Att e-posta bilder på medlemmar eller medlemmars personuppgifter är inte tillåtet enligt GDPR. 
 2. Snabbare hjälp - I formuläret framgår vilken information vi behöver och på så sätt kan vi hjälpa dig snabbare. Eftersom vi är flera medlemskommunikatörer som hanterar vår inbox, ger det en bättre struktur och ordning för respektive avdelning. 

Hur snabbt får jag hjälp?

Vår ambition är att ge dig stöd så fort som möjligt, men det är bra om du har lite framförhållning när du kontaktar oss, vi återkopplar till dig inom 5 arbetsdagar.

Allt går inte att förbereda och ibland finns det akut behov av att kommunicera. Är det mycket brådskande kan du kontakta "din" (värd)avdelnings sektionschef för hjälp att få ditt ärende prioriterat.

Beställning av medlemskommunikation och aktiviteter

Här fyller du i din beställning. Flera val är möjliga.

Ange om ni kommer bjuda på något
Vill du ställa någon fråga till deltagaren vid anmälan?
Är aktiviteten en facklig utbildning där Vårdförbundet står för resor och deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön?
Hur ska aktiviteten visas ut i Aktivitetetsportalen?

Nominering ska ske inför:

Ange vilka uppdrag det ska gå att nominera till

VAL I RIKSKLUBB

Ange vilka uppdrag det ska gå att nominera till:

PUBLICERING PÅ WEBBEN

 • Nyheter på webben ska vara av intresse för en majoritet av Vårdförbundets/avdelningens medlemmar.
 • Nyheten ska röra Vårdförbundets egna verksamhet. Information om andra organisationer får ske via sociala medier.
 • Exempel på nyheter som passar på lokal avdelnings webb:
  • Marknadsföring av lokala aktiviteter som riktar sig till de flesta medlemmar.
  • Information om vad som händer i den lokala avdelningen.
  • Information om engagerande ämnen med lokal vinkling, t ex lokal löneöversyn.
 • Vi hjälper till att korrekturläsa och redigera texten så att den följer Vårdförbundets policys och blir lockande att läsa,  så du behöver inte lägga massa tid på det. Själva budskapet i texten kommer inte att ändras.
 • Bilder måste vara av god kvalitet och i liggande format. Minsta bildstorlek är 860x440 pixlar, bildfilen får vara max 2 mb.
 • Vid behov kan vi behöva prioritera mellan inkommande ärenden.

NYHETSBREV OCH  UTSKICK FÖR INBJUDAN

 • Less is more. Ju fler mail medlemmarna får desto färre läser dem. Samordna därför utskicken från avdelningen så att de blir så få som möjligt. 
 • Lite motsägelsefullt med ovanstående punkt, men skicka endast till de medlemmar som faktiskt berörs av innehållet. Ju mer relevant innehåll, desto större chans att medlemmen läser.
 • Medlemskommunikatörerna kommer att korrekturläsa, strukturera och redigera texten så att utskicket följer Vårdförbundets policys och blir lockande att läsa,  så du slipper ägna tid åt det. Själva budskapet i texten kommer inte att ändras.
 • Bilder måste vara av god kvalitet och i liggande format. Minsta bildstorlek är 860x440 pixlar, bildfilen får vara max 2 mb.
 • Vi hjälper till så snart vi kan men tänk på att några dagars framförhållning behövs för utskick som inte är akuta. Vid behov kan vi behöva prioritera mellan inkommande ärenden.

Uppgifter om beställare