Här hittar du huvudskyddsombuden inom avdelning Södermanland.

Huvudskyddsombud region Södermanland

Robert Sandberg
Styrelseledamot avd. Södermanland
Mobil:  0720-840641
E-post: robert.sanderberg@vardforbundet.se