Passa på att göra något roligt tillsammans med medlemmar i Vårdförbundet.

Som förtroendevald kan du anordna ett möte för medlemmarna på din arbetsplats. Mötet ska innehålla något som har en koppling till Vårdförbundets politik till exempel frågor som rör yrket, verksamheten, arbetsmiljön eller arbetstider. Medlemspengen ger möjlighet till någon form av aktivitet i samband med mötet exempelvis att gå ut och äta tillsammans eller bowla.

Villkor

•    Ta hänsyn till ovanstående då inköp görs
•    Riktmärke ca 100 kr per medlem
•    Budgeten är begränsad så det är först till kvarn som gäller
•    Vårdförbundet betalar ingen alkohol
•    Gäller Vårdförbundets medlemmar
•    Pengarna kan sökas av förtroendevald på arbetsplatsen eller medlem
•    Bekräftelse skickas via e-post. Ansökan ska vara bekräftad innan aktiviteten genomförs.

Hantering efter avslutad aktivitet 

Minnesanteckningar, kvitton, fakturaunderlag och närvarolistor? Läs mer om hur du hanterar dina utlägg under respektive rubrik. 

Utbetalning av ersättning

Har du gjort ett eget utlägg redovisar du det i Flex för att få tillbaka pengarna.
Information och instruktioner hur du loggar in och registrerar i Flex hittar du här. 

  • Kvitto och närvarolista fotas och bifogas till reseräkningen i Flex.
  • Originalkvitto ska inte skickas in till Vårdförbundet. Du ansvarar själv för att spara kvitton i 7 år, så det kan vara bra att bestämma en plats där alla papperskvitton sparas.

Fakturahantering

  • Underlag för fakturering att lämnas till leverantören hämtar du här.
  • Kvitto märkt ”Faktureras” och närvarolista fotas och bifogas till reseräkningen i Flex. Information och instruktioner för Flex, se ovan.
  • Originalkvitto ska inte skickas in till Vårdförbundet. Du ansvarar själv för att spara kvitton i 7 år, så det kan vara bra att bestämma en plats där alla papperskvitton sparas.

Om du har frågor eller stöter på problem skicka din fråga till flex@vardforbundet.se

Utbetalning sker till förtroendevald.

Ansökan om medlemspeng

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande