Att träffas, prata och kanske äta en matbit/fika eller att göra något annat tillsammans arbetskamrater/medlemmar i kombination med facklig information, är ett sätt att stärka den fackliga gemenskapen.

Vårdförbundet avdelning Halland har därför avsatt pengar för att stimulera förtroendevalda/medlemmar, i samråd med mentor/styrelse, att ordna
medlemsaktiviteter.

  • Planering, gör ett mål kring varför mötet ska äga rum, vem som ska delta och hur det ska utvärderas. Maila till info.halland@vardforbundet.se och få ett godkännande från styrelsen. OBS! Faktureringsadress/underlag får du efter godkänd ansökan.
  • Kallelse med Vårdförbundet-/Sensuslogga, där anges dag, plats och tid för mötet.
  • Deltagarlista, de medlemmar som deltagit har skrivit på med namn.
  • Uppföljning, en sammanställning av mötet i lite text och gärna flera bilder av mötet som läggs upp på avdelning Hallands webbsida och/eller
    sociala medier (Instagram/Facebook). Detta lämnas till den styrelseledamot eller mentor som varit med på mötet eller inom ett par dagar till avdelning Hallands kansli.
  • Utvärdering, blev det som ni hade tänkt er, uppfylldes målet med mötet? Vad kunde vara bättre, och vad fungerade bra? Vad skulle vi kunna sprida och använda från mötet för att förbättra för andra i vår organisation?

Styrelsen avdelning Halland