Ledarprogrammet gav Inger kraft att frälsa världen och vården

Inger Gustafsson är en av alla chefer och ledare som gått Vårdförbundets populära ledarprogram. För henne blev det den sista bekräftelsen på att vården behöver skakas om i sina traditionella grundvalar.

Inger har lyckats implementera både personcentrerad vård och personcentrerat ledarskap på patienthotellet Vistet
vid Sunderby sjukhus i Luleå.

– Jag är allergisk mot pessimism. Om jag tror på något djupt inom mig, då får jag med mig gruppen, berättar Inger.

Läs mer på chefssidorna här på vår webb.