Det är med stor ödmjukhet, tacksamhet och beslutsamhet jag nu går in i en ny fyraårsperiod som ordförande för Vårdförbundet. Tillsammans är vi starka.

Uppåt, framåt! När jag skriver detta har jag just valts om till ordförande för fjärde gången. Jag kommer att fortsätta arbeta för att barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor får de resurser och den förbättrade arbetsmiljö ni förtjänar. Många av era motioner till kongressen vittnar om en svårare arbetsmiljö, men också om ett tuffare samhällsklimat där vårdens professioner drabbas av hot, våld, diskriminering och kränkningar. För medlemmarnas räkning har kongressen nu fattat en rad beslut som syftar till att rätta till allt detta på olika sätt. Medlemmarna har talat - nu ska vi i förbundsstyrelsen omsätta era beslut i praktiken, så att det leder till förbättringar i vardagen för er. Kongressen underströk också att rätten till hälsa är en mänsklig rättighet, något som vi som organisation måste stå upp för nu mer än någonsin, när det pågår krig i vårt närområde.

Valet

Hälso- och sjukvården måste förstärkas och det är väljarnas viktigaste valfråga inför höstens val. Det kommer likväl att bli en utmaning att få utrymme för vårdfrågorna i en samtid som kämpar med stora samhällsproblem som krig, klimat och kriminalitet. Vi kommer att behöva lägga kraft på att få politiken att komma ihåg pandemin och att förändringar måste göras för en bättre hälso- och sjukvård. Nu träffar vi partierna för att visa våra lösningsförslag för jämlik hälsa för invånarna och hållbart yrkesliv för medlemmarna – över hela landet, hela livet.

Starka fack

Ett annat sätt att påverka är att agera tillsammans med andra fackförbund, som i vårt nya initiativ ”Facken i välfärden” tillsammans med Kommunal, båda lärarförbunden, Vision och Akademikerförbundet SSR. Det är ett samarbete för att lyfta välfärdens viktiga funktioner för att få en jämlik välfärd. Välfärdssektorn behöver anställa en halv miljon medarbetare de närmaste tio åren. För att få fler att söka sig dit och färre att lämna måste bristerna i arbetsmiljön åtgärdas och karriärvägar erbjudas!

Värva en kollega

Du har kanske sett vår nya medlemskampanj ”Vi är värda att älska vårt jobb”? Vi valde vårt jobb med omsorg och vi har fantastiska yrken, vi vill kunna utföra jobbet vi brinner för på bästa sätt. Vi är 114 000 medlemmar idag, men behöver bli ännu fler. När vi är många blir vår röst hörd, vi blir starkare och vi påverkar. Värva en kollega som får tre kostnadsfria månader som välkomstgåva och ni får båda Sverigecheckar värda 200 kronor som tack. Gå gärna in på vardforbundet.se och fråga en kollega om hen vill bli medlem!

Glad sommar!

När denna spalt återvänder i slutet av augusti har du förhoppningsvis haft den sommarsemester du önskat. Se på vardforbundet.se eller ring Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för stöd i dialogen med arbetsgivaren om sommaren – du står inte ensam i detta.

Ur min agenda:

  • 30 maj: Deltar på Kirurgisk omvårdnadskonferens i Linköping
  • 8-9 juni: Deltar för första gången på Folksams styrelseinternat
  • 14-16 juni: Förbundsstyrelsemöte med nya styrelsen
  • 20-22 juni Internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare (IHI) i Göteborg
  • 3-7 juli: Påverkar jag politiker i Almedalen