Parterna i statlig sektor har kommit överens om ett nytt omställningsavtal och nya studiestöd för de som är anställda i staten. Den nya överenskommelsen ger motsvarande möjligheter till omställningsstöd och kompetensstöd som för anställda i den privata sektorn.

– Det har varit viktigt för Vårdförbundet att du som arbetar i staten ska ha samma förutsättningar till kompetenshöjande insatser och omställning under hela arbetslivet, som ges på resten av arbetsmarknaden. Det känns därför bra att medlemmar anställda i staten nu också får möjlighet till ett livslångt lärande, med säkrad finansiering för studier under anställningen, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Arbetsmarknadens parter har under det senaste året förhandlat fram överenskommelser för anpassning till en förändrad lag om anställningsskydd (LAS), utökat omställningsstöd och möjligheter till studiestöd. Sedan tidigare har liknande överenskommelser förhandlats fram för anställda i privata företag samt i regioner, kommuner och kommunala bolag. Anställda i staten ges i och med denna nya överenskommelse motsvarande möjligheter till omställningsstöd och kompetensstöd.

Vårdförbundet är ett av nio självständiga fackförbund som inom staten ingår i det förhandlande samverkansorganet OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare). Tillsammans företräder fackförbunden i OFR S/P/O över 100 000 medlemmar i statlig sektor. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan inom staten är Arbetsgivarverket.