Svenskt Näringsliv och PTK har kommit överens om ändringar i ITP-avtalet. Den som omfattas av ITP1 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder. Rätten att få sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2.   

– Vi ser att allt fler medlemmar arbetar allt längre upp i åldrarna, och då är det viktigt att man kan fortsätta att tjäna in ålderspension och även ha rätt till sjukpension. Därför är det bra för Vårdförbundets medlemmar att vi nu höjer gränsen till 66 år, vilket också går i linje med förändringarna i det allmänna systemet, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Förändringarna i avtalet innebär att den som omfattas av ITP1 från 1 januari 2023 kommer att tjäna in tjänstepension upp till 66 år. ITP1 är en avgiftsbestämd ålderspension som i huvudsak omfattar tjänstemän som är födda 1979 eller senare. Rätten att få ITP:s sjukpension höjs också till 66 års ålder – för alla som har ITP 1 eller 2. 

Detta ligger i linje med höjningarna av åldersgränserna i den allmänna pensionen och näraliggande trygghetssystem, till exempel sjukförsäkringen, som också införs den 1 januari 2023. I juni 2021 PTK tog initiativ till att förhandla om ITP-avtalet för att det ska vara möjligt att tjäna in tjänstepension högre upp i åldrarna, då medellivslängden stiger och allt fler tjänstemän fortsätter att arbeta längre upp i åldrarna.

Förhandlingsresultat

  • Åldersgränsen för intjänande av ålderspension i ITP1 höjs från 65 till 66 år den 1 januari 2023.
  • Åldersgränsen för rätt till ITP sjukpension höjs från 65 till 66 år för alla som har ITP (oavsett om det är ITP1 eller ITP2). ITP 2 avslutas dock som tidigare vid 65 års ålder men rätten till ITP:s sjukpension fortsätter att gälla till 66 år för den som fortsätter sin anställning.
  • Det införs också ett inkomsttak i ITP1 från 1 januari 2023. Det nya inkomsttaket innebär att man inte får pensionsinbetalningar på den del av lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp/12 per månad (177 500 kronor/mån 2022).