Utbildning för Hallands förtroendevalda 2021

Kunskap är en grundförutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats.

Grundutbildningen ger dig kunskap om Vårdförbundet och förutsättningar för att Du ska kunna utföra ditt uppdrag och det är därför av största vikt att du går hela utbildningen för att få grunderna i ditt nya uppdrag. Den består av dag 1-4, men är delad i fyra heldagar.

Från våren 2021 är konceptet ändrat, med anledning av Corona. Samtliga dagar är digitala, via Teams. Det är fyra heldagar med en veckas mellanrum. Det är viktigt att du planerar för att delta alla fyra dagar som hör ihop, vid anmälan.

Facklig grundutbildning dag 1 - 4

Tillfälle 1

Dag 1  - tisdag 2 februari, Dag 2 - onsdag 10 februari, Dag 3 - torsdag 18 februari, Dag 4 - tisdag 23 februari

Tillfälle 2

Dag 1 - onsdag 3 mars, Dag 2 - torsdag 11 mars, Dag 3 - torsdag 18 mars, Dag 4 - tisdag 23 mars

Tillfälle 3

Dag 1 - tisdag 13 april,  Dag 2 - torsdag 22 april, Dag 3 - torsdag 29 april, Dag 4 - tisdag 4 maj

Tillfälle 4

Dag 1 - onsdag 12 maj, Dag 2 - torsdag 20 maj, Dag 3 - onsdag 26 maj, Dag 4 -  tisdag 1 juni

Tillfälle 5

Dag 1 - torsdag 2 september, Dag 2 - onsdag 8 september, Dag 3 - onsdag 15 september, Dag 4 - torsdag 23 september

Tillfälle 6

Dag 1 - tisdag 28 september, Dag 2 - onsdag 6 oktober, Dag 3 - onsdag 20 oktober, Dag 4 torsdag 28 oktober

Tillfälle 7

Dag 1 - torsdag 11 november, Dag 2 - tisdag 16 november, Dag 3 - onsdag 24 november, Dag 4 - tisdag 30 november


Temautbildningar - för förtroendevalda som gått grundutbildningen

Arbetsmiljö

Våren - tisdag 9 mars och onsdag 10 mars
Hösten - onsdag 29 september och torsdag 30 september

Lön

Våren - tisdag 18 maj och onsdag 19 maj
Hösten - tisdag 26 oktober och onsdag 27 oktober

Arbetstid

Våren - onsdag 14 april och torsdag 15 april
Hösten - onsdag 17 november och torsdag 18 november


Utbildningsdagar för förtroendevalda

25 mars, 27 maj, 1 september och 1-2 december (internat)


Kompetensutbildningstillfällen

Digitala utbildningsdagar för huvudskyddsombud (HSO) 

Våren - 24 februari och 6 maj
Hösten - 16 september och 21 oktober

Utbildningstillfällen för förtroendevalda via huvudskyddsombud i varje förvaltning/kommun

Datum förmedlas av respektive huvudskyddsombud


Nytt för 2021 - Digital fikastund för förtroendevalda

Sista måndagen i varje månad kl. 14.30-15.30 ses vi för att tillsammans lyfta stora och små frågor som berör dig och din arbetsplats. Du får möjlighet att prata med avdelningsstyrelsen, förtroendevalda med facklig tid och förtroendevalda på andra arbetsplatser.

25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april och 31 maj

 

Planera in utbildningsdagarna redan nu och förbered din arbetsgivare på när du behöver vara ledig med lön för ditt fackliga uppdrag. 

Mer information och program kommer att finnas 4-6 veckor innan aktiviteten startar, i  Aktiviteter och utbildningar.

Varmt välkommen!