Utbildning för Hallands förtroendevalda hösten 2020

Kunskap är en grundförutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats.

Grundutbildningen ger dig kunskap om Vårdförbundet och förutsättningar för att Du ska kunna utföra ditt uppdrag och det är därför av största vikt att du går hela utbildningen för att få grunderna i ditt nya uppdrag, den består av dag 1-4, men är delad i två delar.

Eftersom 2020 är ett extra ordinärt år i många avseenden så påverkar det även Vårdförbundets utbildningar och gör att vi har ändrat planeringen även för hösten.

Facklig grundutbildning dag 1

Utbildningen omfattar 1 dag och genomförs endast digitalt och planeras hållas följande datum.

  • 26 augusti
  • 3 september
  • 8 september
  • 30 september
  • 22 oktober
  • 5 november
  • 1 december

Facklig grundutbildning dag 2-4

OBS! Den blir inte i Malmö under hösten. Planering pågår och information kommer. Håll utkik under Aktiviteter och utbildningar.

Temautbildningar

Alla förtroendevalda oavsett arbetsgivare är välkomna till temautbildningarna.

Syftet är en kunskapsfördjupning i respektive ämne och kopplas till behov av kunskapspåfyllning för dig som förtroendevald.

Planering pågår och information kommer. Håll utkik under Aktiviteter och utbildningar.

Under året planeras följande kompetensutbildningstillfällen:

Huvudskyddsombudsutbildningsdag 27 augusti och 4 november

Utbildningsinternat för förtroendevalda 9-10 december.
Planering pågår, håll utkik under Aktiviteter och utbildningar.

Utbildningstillfällen för förtroendevalda via HSO (i varje förvaltning/kommun). Datum för detta ges av varje HSO.

 

Program med innehåll, tider, lokal m.m kommer att finnas 4-6 veckor innan planerad utbildning. Du kan redan planera in utbildningsdagarna och förbereda din arbetsgivare på när du behöver vara ledig med lön för ditt fackliga uppdrag.   

Det är viktigt att du anmäler dig i tid både till oss och din arbetsgivare.

Du läser mer och anmäler dig till alla våra utbildningar och aktiviteter under Aktiviteter och utbildningar.

 

Varmt välkommen!