Utbildning för Hallands förtroendevalda hösten 2020

Kunskap är en grundförutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats.

Grundutbildningen ger dig kunskap om Vårdförbundet och förutsättningar för att Du ska kunna utföra ditt uppdrag och det är därför av största vikt att du går hela utbildningen för att få grunderna i ditt nya uppdrag, den består av dag 1-4, men är delad i två delar.

Från hösten 2020 är konceptet ändrat, med anledning av Corona. Nu är dag 1 en digital utbildningsdag och dag 2-3 träffas vi fysiskt.

 

Facklig grundutbildning dag 1 - DIGITALT

Utbildningsdagen sker följande datum, via TEAMS 

3 september

8 september

30 september

22 oktober

5 november

1 december 

Facklig grundutbildning dag 2- 3

Under hösten 2020 sker utbildningen i lokal regi och bygger på att du genomfört dag 1. Anmäl dig till det tillfälle som passar dig bäst.


Det finns två utbildningstillfällen, med övernattning i Halland;

20-21 oktober - Tylöbäck Konferens & Hotel i Halmstad

10-11 november - Varbergs Stadshotell & Asia spa i Varberg

 

Temautbildningar

Alla förtroendevalda oavsett arbetsgivare är välkomna till temautbildningarna.

Syftet är en kunskapsfördjupning i respektive ämne och kopplas till behov av kunskapspåfyllning för dig som förtroendevald.

Planering pågår och information kommer. Håll utkik under Aktiviteter och utbildningar.

Under året planeras följande kompetensutbildningstillfällen:

Huvudskyddsombudsutbildningsdag

27 augusti

4 november

 

Utbildningsdag för förtroendevalda, två tillfällen med samma innehåll

9 december - Varbergs stadshotell & Asia spa

10 december - Varbergs stadshotell & Asia spa


Utbildningstillfällen för förtroendevalda via Huvudskyddsombud, SO (i varje förvaltning/kommun). Datum för dessa får du av respektive HSO.

Program med bland annat innehåll, tider, lokal kommer att finnas tillgängligt 4-6 veckor innan utbildningstillfällena. Du kan redan planera in utbildningsdagarna och förbereda din arbetsgivare på när du behöver vara ledig med lön för ditt fackliga uppdrag.

Anmälan till utbildningarna sker via Aktiviteter och utbildningar.

Det är viktigt att du anmäler dig i tid både till oss och din arbetsgivare.

Varmt välkommen!