Aktuellt i Södermanland

 • En fantastisk kollega - Röntgensjuksköterska

  I samband med internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor den 8 november vill vi att ni hjälper oss att uppmärksamma en medlemskollega som jobbar inom yrket och som ni tycker bidrar till yrkesutvecklingen på ett engagerat och inspirerande sätt.

 • Ny styrelse, nya tag!

  Den 24 september gick avdelning Södermanlands årsmöte av stapeln på Pelles Lusthus i Nyköping.

 • Årsmöte och 40 årsjubileum 2017 - aktuell information

  Du som är medlem i avdelning Södermanland välkomnas till årsmöte 24 september på Pelles Lusthus, Nyköping. Nu kan du ta del av årsmöteshandlingarna.

 • Valberedningens förslag till årsmötet 2017

  Här nedan kan du ta del av valberedningens förslag.

 • Vill du fortsätta som förtroendevald?

  Tiden går fort och din period som förtroendevald går snart mot sitt slut. Nästa mandatperiod är 2018-01-01 - - 2019-10-31.

 • Årsmöte! Val, Stressdoktorn, mat och mingel

  En rolig och viktig dag på Pelles Lusthus i Nyköping! Välkommen på årsmöte med val av ny styrelse, kongressombud och valberedning inför en ny mandatperiod, middag och föreläsning med Stressdoktorn.

 • Inkomna nomineringar för 2017

  Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 3 september. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

 • Dags för nyval - nominera dig eller någon annan!

  Observera nomineringstiden har förlängts till 3 september. ”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.

 • Välkommen till temautbildning för förtroendevalda!

  Du som är förtroendevald i avdelning Södermanland är varmt välkommen till en halvdags kompetensutveckling om arbetsmiljö och de nya föreskrifterna om delegering av läkemedel.

 • Sommarenkät 2017

  Precis som förra sommaren ber vi dig som är yrkesverksam medlem i Vårdförbundet att svara på några frågor om hur din arbetsmiljö har sett ut den senaste tiden. Syftet är att vi vill följa hur bemanning, arbetsbelastning och patientsäkerhet upplevs under sommaren.