Aktuellt i Södermanland

 • Årsmöte och 40 årsjubileum 2017 - aktuell information

  Du som är medlem i avdelning Södermanland välkomnas till årsmöte 24 september på Pelles Lusthus, Nyköping. Nu kan du ta del av årsmöteshandlingarna.

 • Valberedningens förslag till årsmötet 2017

  Här nedan kan du ta del av valberedningens förslag.

 • Vill du fortsätta som förtroendevald?

  Tiden går fort och din period som förtroendevald går snart mot sitt slut. Nästa mandatperiod är 2018-01-01 - - 2019-10-31.

 • Årsmöte! Val, Stressdoktorn, mat och mingel

  En rolig och viktig dag på Pelles Lusthus i Nyköping! Välkommen på årsmöte med val av ny styrelse, kongressombud och valberedning inför en ny mandatperiod, middag och föreläsning med Stressdoktorn.

 • Inkomna nomineringar för 2017

  Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 3 september. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

 • Dags för nyval - nominera dig eller någon annan!

  Observera nomineringstiden har förlängts till 3 september. ”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.

 • Välkommen till temautbildning för förtroendevalda!

  Du som är förtroendevald i avdelning Södermanland är varmt välkommen till en halvdags kompetensutveckling om arbetsmiljö och de nya föreskrifterna om delegering av läkemedel.

 • Sommarenkät 2017

  Precis som förra sommaren ber vi dig som är yrkesverksam medlem i Vårdförbundet att svara på några frågor om hur din arbetsmiljö har sett ut den senaste tiden. Syftet är att vi vill följa hur bemanning, arbetsbelastning och patientsäkerhet upplevs under sommaren.

 • Semester och sommarenkäten!

  Sommaren är här och semesterperioderna har för några redan börjat.

 • En lyckad dag med Personcentrerad kommunikation

  Den 16 maj bjöd avdelningarna Gotland, Södermanland, Uppsala och Stockholm in chefer till en heldag som handlade om Personcentrerad kommunikation, som hölls av Ulrika Antonsson från Sensus som är utbildad kommunikatör och certifierad coach.