Förtroendevald i Dalarna

Illustration med fyra förtroendevalda medlemmar i Vårdförbundet

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling.

Mandatperiod/Val

  • Val av förtroendevald på arbetsplatsen sker vid medlemsmöte. Om medlem så vill kan sluten omröstning ske.
  • Kallelse till mötet sker skriftligt - gärna i god tid före mötet.
  • Alla medlemmar som är anställda hos arbetsgivaren och har sin placering vid arbetsplatsen ska kallas. Kom ihåg att kalla långtidssjukskrivna och tjänstlediga. Visstidsanställda medlemmar inom enheten ska också kallas.
  • Mandatperioden är 3 år.
  • Vid mötet bör också diskussion föras om vilka frågor som är angelägna att arbeta med.

Blankett för val av förtroendevald

Utbildning för nya förtroendevalda

Kunskap är en grundförutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats. Den som är nyvald ska snabbt erbjudas kunskap för att kunna ta sig an uppdraget på ett bra sätt.

Den certifierade utbildningen startar med en introduktionsdag och sedan följer en tredagars grundutbildning.

Närvaro under hela grundutbildningen förutsätts. Efter fullföljd grundutbildning kan du fördjupa dig i olika temautbildningar, som till exempel lag och avtal, arbetsmiljö, och arbetstider.

Utbildningarna kommer att genomföras både med traditionell klassrumsundervisning och med e-Learning, s.k. Blended Learning.

Se aktuella datum för grundutbildningar och lokala introduktionsdagar i portalen Aktiviteter och utbildningar.

Har du frågor eller funderingar - kontakta utbildningsansvarig Marion Vaeggemose på tfn: 076-790 03 91 eller e-post: info.dalarna@vardforbundet.se

Mer information om utbildningen