Karin Jonsson

Mina viktigaste frågor är

Min viktigaste fråga i det fackliga arbetet är otvivelaktigt den svenska partsmodellen, arbeta för och utveckla denna! Det är ett arbete som kräver två parter, två engagerade och pålästa parter som sätter sig vid förhandlingsbordet med bästa tänkbara lösning som avsikt. De centrala avtalen ligger som grund för att sedan anpassas till lokala förhållanden. Lokala kollektivavtal är många gånger en förutsättning för att underlätta både arbetsmiljö och rekrytering i ex glesbygd.

Min bakgrund är

Jag som skriver detta heter Karin Jonsson och är bosatt i Boden. Min tjänst har jag på operationsavdelningen på Sunderby sjukhus som anestesisjuksköterska. Specialistutbildningen var klar juni 2000 och jag sedan dess arbetat på samma arbetsplats, ett varierande arbete på dygnets alla timmar som jag trivs otroligt bra med. SSK-examen tog jag dec 1995, båda utbildningarna gick jag på Vårdhögskolan i Boden. Fackliga arbetet startade som FV/SO på arbetsplatsen och ledde några år senare in på styrelseuppdraget efter att ha blivit valberedningens förslag på styrelseledamot. Styrelseuppdraget med arbete på facklig tid har jag sedan hösten 2017.

Mina främsta styrkor är

Mina styrkor i uppdraget upplever jag är kontakten med medlemmar, vardaglig förankring bland medlemmar ser jag som en förutsättning för arbetet och främjar förtroendet för Vårdförbundet. Arbetet med rehabiliteringsärenden samt det vi kallar för enskilda medlemsärenden är kanske min främsta styrka.  Vi ser ett ökande antal rehab/medlemsärenden kopplat till arbetsbelastning och sviktande arbetsmiljö av olika slag. Här kommer vikten av starka avtal in som minskar risken att problemen uppstår.

Kontakten med arbetsgivarsidan i olika förhandlingar ser jag som otroligt viktigt och utmanande. Under pandemitiden har jag deltagit i många förhandlingar och lärt mig otroligt mycket om förhandlingens dynamik och hur dessa tar sig olika uttryck. Jag anser själv att min perceptionsförmåga är god och denna kommer väl till pass i förhandlingssituationen.

Jag tror att följande utmaningar kommer vara viktiga för medlemmarna och vårdförbundet om fem år

Lön, löneutveckling och lönespridning tror jag medlemmarna ser som den viktigaste frågan framöver för VF. Här kommer starka centrala avtal vara viktiga. Därtill kommer en stor utmaning, hur ska vi orka fram till den allt högre pensionsåldern? Arbetsmiljön blir avgörande samt möjligheten till arbetsanpassning för att klara av att jobba allt högre upp i åldern.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl

Väljs jag in i avtalsrådet kommer jag dit med öppet sinne och beredd att arbeta hårt för att förbättra för alla våra medlemmar så långt det är möjligt! Jag upplever efter många år inom akutsjukvården samt mina vardagliga medlemskontakter ett allt högre tryck med ett många gånger ohälsosamt arbetstempo, här måste vi arbeta hårt för att få starka avtal som främjar ett hållbart yrkesliv. Arbetet skall enligt mig ha sin utgångspunkt och vara väl förankrat i vardagen hos våra medlemmar.

Detta betyder demokrati för mig

Min syn på demokrati genomsyrar egentligen allt i det vardagliga livet. Det är med oro jag läser om världens utvecklig i stort men även till viss del utvecklingen i vårt eget land. Hot och hat levereras till våra folkvalda både på riksplanet och lokalt. Det är ett hot mot demokratin och det fria ordet! Vem orkar/vågar arbeta politiskt eller fackligt med detta runt sig?

I det fackliga uppdraget är demokratifrågan central! Vi måste arbeta för och stötta förtroendevalda på arbetsplatserna, det är just där den demokratiska processen startar. Som styrelseledamot anser jag att mitt arbete utgår från utbildning och stöttning, så att säga finnas i bakgrunden inte gå in i första läget och ta över. Vi som verkar i styrelseuppdrag behöver göra oss mer synliga, tala om hur vi arbetar och med vad. Känslan av att vi alla är vårdförbundare och jobbar tillsammans behöver stärkas.

Kontaktuppgifter

karin.jonsson@vardforbundet.se, 072-452 19 52