Region Dalarna har sagt upp lokala kollektivavtal gällande lägre dygnsvila än 11 timmar samt lägre veckovila än 36 timmar samt ISP, individuell schemaplanering med tillhörande timbank. Detta med anledning av det skärpta regelverket kring dygnsvila som träder i kraft 1 oktober i år.

- Vi har fört fram att arbetsgivaren ska ta hänsyn till individens enskilda önskemål och hitta flexibilitet avseende fasta scheman, utifrån verksamhetens behov samt individens önskemål, säger Marion Vaeggemose, avdelningsordförande Vårdförbundet Dalarna.

Garantera dygnsvila

Bakgrunden till Region Dalarnas beslut att säga upp avtalet är att den 1 oktober träder skärpta regler för dygnsvila i kraft. Då det handlar om skyddslagstiftning och det är arbetsgivarens ansvar att regelverket efterlevs behöver schemaläggningen anpassas till nya förutsättningarna för att anställda får garanterad dygnsvila.

-  Samtidigt är det viktigt och det har vi har betonat, att grundbemanning och arbetssätt ses över.  Till exempel hur fördelas storhelger i arbetsgruppen och att även eftersträva en jämn kompetens/- och erfarenhets fördelning bland samtliga yrkeskategorier, säger Marion Vaeggemose.

Lokala kollektivavtal (LOK) som sagts upp:

Då de saknar tillämplighet eller på annat sätt försvårar en anpassning till det nya regelverket kring 11 timmars dygnsvila:

  • LOK avseende lägre dygnsvila än 11 timmar
  • LOK avseende lägre veckovila än 36 timmar
  • LOK ISP, individuell schemaplanering med tillhörande timbank
  • LOK avseende måltidsuppehåll (frågan kräver inte längre kollektivavtal, om verksamheten bedömer att den har behov av måltidsuppehåll hänvisar vi till allmänna bestämmelser (AB) kap 4 §13 mom. 7. Arbetsgivaren ska föra dialog via samverkan).

Det händer med ditt timbankssaldo

  • Timbankssaldon, kommer att slut regleras per 2023-10-01 där under-och/eller överskott kommer att slut regleras genom oktobers löneutbetalning.
  • ISP med tillhörande timbank upphör att gälla per 2023-10-01.

Jag vill läsa förhandlingsprotokollet