Nominera till avdelning Örebro valberedning

På årsmötet den 5 oktober 2016 kommer fyllnadsval till valberedningen att hållas.

Fyllnadsval sker för att två ledamöter av valberedningen kommer att avsluta sina uppdrag i och med årsmötet.

Valberedningen föreslår också för årsmötet att genom fyllnadsval öka antalet ledamöter från 6 till 8. Om årsmötet så beslutar är det fyllnadsval av fyra valberedare som ska genomföras på årsmötet.

Valberedningens uppdrag är enligt stadgan att mellan årsmöte/representantskap förbereda valen av styrelse, revisorer och kongressombud genom att ta fram och föreslå kandidater till de olika uppdragen utifrån förbundets mångfald av individer och uppfattningar där olikheter är en tillgång.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att ha förtroendeuppdrag som valberedare.

Du nominerar genom att fylla i formuläret nedan eller skriftligen skicka in din nominering till Vårdförbundet avdelning Örebro, Nygatan 16, 702 11 Örebro.

Den som föreslås till ett uppdrag ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.