Förslag om utbytbarhetslistor för receptfria läkemedel

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över Läkemedelsverkets förslag om införande av utbytbarhetslistor för receptfria läkemedel.

2012-08-20

Vårdförbundet anser att det är lämpligare att införa en lista över jämförbara receptfria läkemedel än att använda sig av begreppet utbytbarhet. Utbytbarhetssystemet har sin grund i läkemedelsförmånssystemet, medan det man nu vill åstadkomma handlar om konsumentupplysning; att det ska bli lättare för kunder att välja receptfritt läkemedel. Förbundet instämmer i de förslagna kriterierna för att receptfria läkemedel ska kunna bedömas som jämförbara. Förbundet instämmer också i att det inte rimligt att alla försäljningsställen ska tillhandahålla listan. Däremot bör försäljningsställena informera om att det finns en lista på Läkemedelsverket webb. Detta kan exempelvis ske genom anslag eller liknande i butiken.

 Förbundet håller med om att införande av en ”jämförbarhetslista” inte kräver någon författningsändring.